İptal ve İade Koşulları

REZERVASYON VE ÖDEME VE İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

Hesabımıza yatırılan, ‘Villa, Apart, Daire’ kira bedelinin her türlü işlemle gerçekleşen ön ödeme miktarı ödeme yapılan andan itibaren, ‘Villa, Apart, Daire’ye giriş tarihinize 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde, ön ödeme ücretinizin tamamı yanacaktır, çünkü bu ödemenin tamamı  ‘Villa, Apart, Daire’ sahibine ön ödeme olarak yapılmıştır. Geriye kalan miktarı, ‘Villa, Apart, Daire’ye giriş anında, tarafımıza ödemeniz gerekmektedir.

Müşteri, seyahati başlamadan önce seyahatini iptal edebilir. Müşterinin iptal bildirisini VİLLANI SEÇ’E yazılı olarak yapması zorunludur, yazılı olmayan bildirimler kabul edilemez.

İptal durumlarında VİLLANI SEÇ, seyahatle ilgili olarak aldığı önlemlerin ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden müşteriden belirli yüzdelerini alacaktır. Bu miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

İptal Koşulları;

a) Rezervasyon için gönderilen kaporanın kesinlikle iadesi yoktur.

b) Seyahat başlangıcından önceki 30. güne kadar olursa, müşteri, toplam seyahat bedelinin %35’ini ödemek zorundadır.

c) Seyahat başlamadan önceki 29.gün ile seyahat başlangıcı gün arasında olursa veya müşteri hiç gelmezse müşteri seyahat bedelinin %100’ünü ödemek zorundadır.

Müşterinin kendi isteği doğrultusunda ‘Villa, Apart, Daire’ bedellerinin tamamını VİLLANI SEÇ’e ödemesi durumunda ödeme yaptığı andan itibaren ‘Villa, Apart, Daire’ye 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde ödenen bedelin %35 (yüzde otuz beş’ i yanacaktır. Geri kalan %65’i (yüzde altmış beş) bildireceğiniz hesap numarasına iade edilecektir. Gönderim masrafları da bu paranın içerisinden kesilecektir. Çünkü bu bedelin %35’i (yüzde otuz beş) ‘Villa, Apart, Daire sahibine ön ödeme olarak ödenmiştir.

Eğer rezervasyon iptali ‘Villa, Apart, Daire’ye giriş tarihinden 30 gün veya daha az gün önce gerçekleşir veya ‘Villa, Apart, Daire’ye giriş yapmaz iseniz ve ‘Villa, Apart, Daire’de hiç konaklama yapmaz iseniz ödenen toplam seyahat ücreti müşteriye iade edilmez.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, VİLLANI SEÇ’e Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükler müşteriye iade edilecek paranın içerisinden kesilir.

Herhangi bir nedenle, ‘Villa, Apart, Daire’ rezervasyonunun VİLLANI SEÇ tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir.  Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir ‘Villa, Apart, Daire’ varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması ve "mücbir sebepler" maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye iade edilecektir.

Müşterinin kalan ödemeyi zamanında yapmaması halinde, VİLLANI SEÇ, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş ücreti geri ödememe bu ‘Villa, Apart, Daire’ye başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.

Rezervasyon iptalleri, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Rezervasyon iptalleri, VİLLANISEÇ'in eline, yazı, ulaştığı andan itibaren geçerlidir.

Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumlarında VİLLANI SEÇ sorumlu tutulamaz. VİLLANI SEÇ’İN bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.

HASAR DEPOZİTOSU

Her ‘Villa, Apart, Daire’nin özelliğine göre farklı miktarda hasar depozitosu tahsil edilecektir. Bu depozito miktarı rezervasyon işlemi -esnasında müşteriye gönderilen konfirmasyon belgesinde yazılı olarak yer alacaktır. Hasar depozitosu müşteriden, ‘Villa, Apart, Daire’ye giriş günü nakit olarak tahsil edilecek ve müşteri ‘Villa, Apart, Daire’den ayrılmadan önce yapılacak kontrolde, sağlam olarak teslim edilen ‘Villa, Apart, Daire’ ile ‘Villa, Apart, Daire’ye ait demirbaşlarda bir hasar,eksik vs. yok ise nakit olarak iade edilecektir. Müşterinin sözleşmede belirtilenden erken bir saatte ‘Villa, Apart, Daire’den ayrılmak istemesi veya yoğunluk nedeni ile ‘Villa, Apart, Daire’den çıkış kontrolünün yapılamaması durumunda, depozito müşteriden alınacak bir hesap numarasına gönderilecektir. ‘Villa, Apart, Daire’de oluşan hasar, alınan depozitoyu aşan miktarda ise müşteriden bu hasarı ödemesi istenecek, aksi durumlarda yasal yollara başvurulacaktır.